Pawel from Nasierowo

Paul from Nasierowo was a son of Wisław from Nasierowo. Paul was ordained as a priest, he worked in Płock. In c. 1423, after the death of Stanisław Dobiesławowic, he was elected Chancellor of the Płock Cathedral Chapter [1,2]. According to Jan from Koskowo (Dołęga family) request for a free vacancy, we can assume that Paul died in c.1435.[3].

Sources:
[1, s.52, 86, 31] Radzymiński, Andrzej, “Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w: Kanonicy Rozprawy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Volume 2 of Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w: studium prozopograficzne, Andrzej Radzimiński Rozprawy”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993

[2, s.52, 61] “Kwartalnik historyczny, Volume 96″ Towarzystwo Historyczne (Lwów, Poland), Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii (Polska Akademia Nauk), Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1989

[3, s. 67] Radzymiński, Andrzej, “Dołęgowie w kapitule katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w.”, Studia Płockie 16-17, 59-75, 1988-1989

Posted in Catholic Church, Poland

In Archive